spindeldetektor

  • spinneret detector

    spindeldetektor

    spinndetektor, består av mikroskopet med hög effekt och LCD. efterhand kan ultramikrohålet blockeras av orenhetsämnet, på så sätt kommer kvaliteten på den kemiska fibern att äventyras för att förbättra fiberkvaliteten, spinnduk kan detekteras slumpmässigt.